یه زنی بگیرید که وقتی از هم دورید دلتون براش تنگ نشه. سخته. از ما گفتن
واااا ‎· Makhmal
والا ‎· وحید معمولی
ذهن برنامه‌نویست، زیادی عملگراست. ‎· رفیع
کل وجود من عملگراست. نمیدونم خوبه یا بد ‎· وحید معمولی
در مورد دوس پسر هم صدق ميكنه :'( ‎· sousan
من چون دوس پسر نداشتم نمی‌دونم چطوری میشه :دی ‎· وحید معمولی