یه زنی بگیرید که وقتی از هم دورید دلتون براش تنگ نشه. سخته. از ما گفتن
واااا ‎- Makhmal
والا ‎- وحید معمولی
ذهن برنامه‌نویست، زیادی عملگراست. ‎- رفیع
کل وجود من عملگراست. نمیدونم خوبه یا بد ‎- وحید معمولی
در مورد دوس پسر هم صدق ميكنه :'( ‎- sousan
من چون دوس پسر نداشتم نمی‌دونم چطوری میشه :دی ‎- وحید معمولی