این مایلی کهن چقدر سهم می‌خواد از این فوتبال بابت سال‌های ۹۶و۹۷؟ بدیم بهش بی‌خیال شه