از باخت تیم ملی کشورم بی‌نهایت ناراحتم و از باخت تیم خاکپور و مایلی‌کهن بی‌نهایت خوش‌حال.