از این به بعد مایلی‌کهن و خاکپور حرف زدن با ۳-۰ ژاپن و ۲-۱ قطر باید زد تو دهنش. مربی محلات هم بود دیگه قطر رو می‌برد حداقل