کم‌کم دیگه حسرت نرفتن تیم ملی به المپیک داره از سن کفاشیان و مایلی‌کهن و خاکپور بیشتر میشه