و خب هی دارم خودم رو گول می‌زنم که به «آخرش که چی؟» نرسیدم ولی رسیدم. خیلی وقته. اما بهش فکر نمی‌کنم. ینی سعی می‌کنم که فکر نکنم