و امروز یه دکتر دیگه این تشخیص رو رد کرد و گفت مشکل از دیسک نیست. دیسکش مادرزادیه. درد از یه ناحیه دیگه‌س. و ما دوباره برگشتیم سر خونه اول