از نظر سازندگان شهرزاد این‌که بای دیفالت گزینه‌ی «همه‌ی کیفیت‌ها» فعاله و ملت حواسشون نیست و ۱۰۰۰ تومن گرون‌تر می‌خرن کلاه برداری نیست؟