این‌که موقع خرید پول کسر میشه ولی لینک نمیده و پول هم برنمی‌گرده مشکل شرعی نداره دیگه ان شالله نه؟