با خوردن کباب برگ تو یکی از معروف‌ترین رستوران‌های این‌جا به این نتیجه رسیدم اهالی این‌جا فقط اسم کباب برگ رو شنیدن و خود کباب رو نخوردن