البته بنده خدا رو شاکرم که از گرسنگی تلف نشدم ولی خب حالا که شکمم سیره می‌تونم به غذایی که ظهر خوردم فکر کنم و نظرم رو راجع بهش بگم