می‌گفت این اتاق خیلی کوچیکه من نمی‌تونم این‌جا بمونم. گفته مرد حسابی ما ۲۰ روز ۳ نفری چیپیدیم این‌تو رو زمین خوابیدیم صدامونم در نیومد
فقط موقع خواب زیادی وول میخوری :دی ‎· Hamed+
تو روتو بکش سرما نخوری ‎· وحید معمولی