یه تلویزیون هم هست البته، ولی روشنش که می‌کنی خودش ترجیح میده خاموش بشه. تازه اونم با کابل آنتنی که خودمون خریدیم راه انداختن :))