این تایم لپس‌هایی که از بارش برف تو آمریکا شیر کردن خیلی خوبه