بابا این‌جا تو منوی رستوران‌ها هم خورشت آلو هست. واقعن اگه همینه که به زور به ما خوروندن من واقعن حرفی ندارم در مورد سلیقه‌ی غذایی مردمشون