با فکر کردن به این‌که خورشت درسته یا خورش یاد و خاطره‌ی بانو فخری خوروش رو هم گرامی می‌داریم
:))) ‎· نآمیرآツ