تو سرم هی صدای همسر می‌پیچه که داره می‌خونه: جان جوانی مرا پیر ترانه کرده‌ای :))