Avatar for vahid
حالا ول کنید این حرفا رو ما رفتیم آستارا، رسیدیم تاریک بود خیابونا رو هم بلد نبودیم وایستادیم کنار یه زن و مرد پرسیدیم راه دریا از کجاست؟ قبل از اینکه مرده حرف بزنه زنه برگشت گفت دریای خزر؟ :)) قشنگ موقعیت په نه په بود. ۴ تایی اول بلند خندیدیم بعد گفتیم بله :))
Comment
:))) نه پ مدیترانه ‎· Myri∂m
Comment
=)))) خیلی خوب بود ‎· hadi
Comment
احساس کردم ما خندیدیم مرده بهش برخورد دیگه ادامه ندادیم و سریع دور شدیم :)) ‎· وحید معمولی
Comment
:)))) ‎· ardvisoor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place