کاش می‌تونستم طعم مزخرف این خورشت آلو رو براتون توییت کنم
ائله سنین جانیان :))))) ‎- RoGhAyEh
:)))) ‎- sousan
منم بدم میومد ازش ‎- ayda
واقعا نمیدونم چرا همییشه قسمتت میشه :دی ‎- Hamed+