کاش می‌تونستم طعم مزخرف این خورشت آلو رو براتون توییت کنم
ائله سنین جانیان :))))) ‎· RoGhAyEh
:)))) ‎· sousan
منم بدم میومد ازش ‎· ayda
واقعا نمیدونم چرا همییشه قسمتت میشه :دی ‎· Hamed+