از بعد از خاتمی که رییس جمهوری از ایران نرفته بود اروپا، یادمه زمان سفر خاتمی به فرانسه هم از روی میزها زهرماری‌ها رو جمع کرده بودن
زهر ماری چیه :)) مشروبات الکی و غیر الکی ‎· Mamad