شما چقد سنسوراتون قویه. ۳ ریشتر رو چطوری فهمیدید آخه؟
پريروز شهميرزاد ٤ ريشتر زلزله اومد من تو گرمسار تو طبقه ٥ ام سلختمون متوجه شدم ‎· afrodit
باز ۴ رو شاید تو ساختمونای بلند شنگ حس کرد ولی ۳ رو فکر نکنم ‎· وحید معمولی
نه با 160 کیلومتر فاصله ‎· afrodit