شما چقد سنسوراتون قویه. ۳ ریشتر رو چطوری فهمیدید آخه؟
پريروز شهميرزاد ٤ ريشتر زلزله اومد من تو گرمسار تو طبقه ٥ ام سلختمون متوجه شدم ‎- afrodit
باز ۴ رو شاید تو ساختمونای بلند شنگ حس کرد ولی ۳ رو فکر نکنم ‎- وحید معمولی
نه با 160 کیلومتر فاصله ‎- afrodit