آنتن هم جفت و جور نیست که حداقل آی فیلم نگاه کنیم. الان دارم دلقک بازی‌های مسعود روشن‌پژوه رو تو شبکه نسیم می‌بینم