خوردنی‌جات نداریم تو خونه. کاش یکی الان خوراکی بیاره برای من زلزله‌زده‌ی تو سرما مونده
زلزله ... کیی اومد ‎· sayeh
تبریز. ۳ ریشتر بود. اصلن ما متوجه نشدیم ‎· وحید معمولی