اینتر رقابت عجیبی با چلسی و لیورپول داره برای منفور بودن