طنز ماجرا اون‌جاست که همونایی که ترک جلسه توسط سران کشورهای دنیا تو مجامع بین‌المللی در زمان محمود رو عزت ایران می‌دونستن