الان به خاطر یه عکس از زاویه‌ای که یه سوارکار رو اسب هست و معلوم نیست همون فردی که می‌گن باشه هیاهوی عزتمون خدشه دار شد راه انداختن