بزرگ‌ترین اشباه زندگی اینه که ظاهر زندگی بقیه رو با باطن زندگی خودت مقایسه کنی
چی شد؟ ‎· نومیا
چی چی شد؟ ‎· وحید معمولی