به جای حسرت گذشته رو خوردن و حسرت زندگی دیگران رو داشتن و ... انرژیتونو صرف تلاش کردن کنید. تلاش کنید تا از زندگی‌تون راضی باشید