شرایط زندگی با نشستن و نگاه کردن و حسرت خوردن هیچ‌وقت عوض نمیشه. با تلاش و صبر توامانه که اوضاع زندگی تغییر می‌کنه