من تازه امشب فهمیدم حاج محمد غفران نیا فوت کردن. خدا رحمتشون کنه. مرد فوق‌العاده‌ای بود