حاج محمد غفران نیا یکی از بهترین اساتید قرآن تبریز بودن. اون موقع که بابام منو می‌برد کلاس‌های جامعة القرآن، حاج محمد استادم بود