بی‌شرفا پول نمی‌دن نمی‌دن وقتی می‌دن همه‌شو یه‌جا نمی‌دن. نمیشه کاری کرد اصلن
نوت 2.5 هم نمیشه باش خرید؟ ‎· Hamed+
هیچی نمیشه خرید. فقط باید بذاریم جلو آینه نگاش کنیم ‎· وحید معمولی