با سلام،‌ بارپرودگارا امروز رو روز کم‌تماس قرار بده. آمین