گیر جدید دوستان دلواپس اینه که با این قراردادهای جدید با ایتالیا و فرانسه بازار اونا رو رونق دادیم. سوال اینه که پس چیکار می‌کردیم؟