لابد انتظار داشتن پولای آزاد شده رو میاوردن داخل مملکت و می‌دادیم به عزیزانی که تو نوبت اختلاس هستن