دوستانی که از خرید هواپیماهای جدید ناراحتن با همون فوکر ۱۰۰ ها و بوئینگ‌ها و ایرباس‌های ۳۰ سال پیش پرواز کنن خب