گوگل چروم آخه؟
خیلی زیاده :)) ‎- Florette
به گوگل گوگله هم میگن. ‎- فضانورد در قهقرا
چروم اسم یه روستا یا شهر توی استان کهکیلویه هست فک کنم:دی چرام هست بهش میگن چروم:دی ‎- zYa-Bushehr
س کیو ال ! ( س نه اس ) ‎- رهــــــــرو™