گفتم خواسته‌هاتونو بنویسید بدید آی‌تی تایید کنه برامون فکس کنید، همون نوشته ها رو با خط خوردگی‌ها فکس کرده. منم جوابشو دست نویس میفرستم