سعید شهروز دیگه نمی چسبه. ینی مثل قدیم نمی خونه. منم دیگه آدم قدیم نیستم. حیف ۳ تومن که آلبومشو خریدم