عزیزان این سردار نقدی رو نمی‌خوان از برق بکشن؟ برا خودتون بده ما که سوژه‌مون جور میشه
این سردار نقدی توی 18 تیر خدمات خوبی به آقایون کرده به این سادگی از برق کشیده نمی شه، همون طور که آقا مرتضوی نشد ‎· alawee
چی گفتن؟ ‎· ابوهدی
سردار نقدی: اینکه برخی از افراد ساعاتی بعد از سخنان رهبری خلاف ایشان سخن می‌گویند، نمونه‌ای از نفوذ است ‎· وحید معمولی