چقدر قلم جلال آل احمد رو دوست دارم. عالیه. چه مدیر مدرسه باشه چه خسی در میقات، شروع که می‌کنی به خوندن دلت نمیاد کتاب رو وسط راه ول کنی