ینی قشنگ اون‌جا همه چی براش بی ارزش شده بود و فقط به جون انسان‌هایی که کشته شده بودن فکر می‌کرد.