معده دیگه با ماهی سازگار نیست. قدیما این چیزا حالیش نبود. هر چی دم دستم بود میریختم توش آخ هم نمی‌گفت
دیگه بابا شدی ‎· منفی سی
من؟ :)) ‎· وحید معمولی