معده دیگه با ماهی سازگار نیست. قدیما این چیزا حالیش نبود. هر چی دم دستم بود میریختم توش آخ هم نمی‌گفت
دیگه بابا شدی ‎- منفی سی
من؟ :)) ‎- وحید معمولی