یکی بود می‌گفت وقتی وحید اول صبح میاد میگه الهی به امید تو انگار مغازه داره و کرکره رو میده بالا :)) یادم نیست کی بود