Avatar for vahid

این عکسا تو مهدکودک فرندفید شیر شده بود. این‌جا هم باشه

Comment

#وحیدک

 ‎· وحید معمولی
Comment

چه دوزلی بودی ^__^

 ‎· Dr.RoHo
Comment

مشالا چقدر موهات پر پشت بود دایی :دی زن گرفتی ریخته

 ‎· Hamed+
Comment

@roho: الانم هستم :دی

 ‎· وحید معمولی
Comment

@hamedsjy: هعی حامد. یه عکس از جوونیام دارم هر بار با یه آه نگاش می‌کنم. گیس دارم اینقد

 ‎· وحید معمولی
Comment

@vahid: الان شورون چیخاردیپ سان :)))

 ‎· Dr.RoHo
Comment

:))

 ‎· وحید معمولی
Comment

#photo_children

 ‎· وحید معمولی
Comment

#مهدکودک

 ‎· وحید معمولی

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10