ئه پسر مرحوم آیت الله ملکوتی از تبریز نامزد خبرگان شده. میرزا علی ملکوتی. چقدر هم شبیه پدرشه
قبلا هم نماینده بوده . تو دوره دوم ‎- Dr.RoHo
نمیدونستم ‎- وحید معمولی