از امشب #OSesTürkiye به صورت زنده پخش میشه. رسیده به مراحل پایانی
اونا هنوز به عوامل پشت پرده اشاره نکردن؟ ‎· Hamed+
اونا خیلی حرفه‌ای تر از این حرفا هستن ‎· وحید معمولی