اگه این‌همه علایق مشترک نداشتیم با رقیه زندگی خیلی سخت می‌شد