اومدنی راننده تاکسی زنگ زده بود به یکی که فکر می‌کنم خواهرش بود. آش پخته بود و می‌گفت بیا ببر. دلم خواست. زنگ زدم به مامان سفارش دادم