پای ثابت اوسس بینی‌مون امشب نیست. علیرضا کجایی؟ دقیقن کجایی؟ @Heshzad